Prill 2022

Kur justifikohet përdorimi i silikonit?

Përdorimi i një silikoni mund të jëtë një ndihmë, por gjithmonë  kuptohet si një ndihmë e përkohëshme. Ja vlen një konsult me një Mami. Foshnja nuk kap ose ka vështirësi të kapë kokën e gjirit Faktikisht, nuk është një shkak patjetër kur duhet përdorimi i një silikoni (më e rëndësishme do të ishte nje konsultë […]

Bebi im refuzon gjirin. Çfarë mund të bëjë?

Të tre rastet janë situata shumë sfiduese dhe rënduese për një mama. Ju lutem na kontaktoni kur ju duhet ndihmë. Rasti i parë : Kur i  porsalinduri refuzon gjirin që në lindje. Të porsalindurit që në fillim refuzojnë ose nuk kapin gjirin, kjo mund të ketë shkaqe të ndryshme si për shembull: -Një lindje e

A ka bebi uria?

Si ta kuptoni kur fëmija juaj është i uritur?

Bebja juaj i porsalindur ushqehet përafërsisht 8-12 herë në ditë dhe natë. Në fillim stomaku i foshnjës është shumë i vogël dhe fëmija juaj ka nevojë për ushqyerjen me gji shpesh. Më vonë ushqyerja me gji është më efikase edhe më rrallë. Si ta kuptoni kur fëmija juaj është i uritur? Ju nuk mund ta

Scroll to Top