Reagimi i femijeve ndaj imitimit

Reagimi i femijeve ndaj imitimit

Imitimi i foshnjës suaj ka shumë vlera pasi ne nëpërmjet imitimit mësojmë. Ne kopjojmë të tjerët kur mësojmë të luajmë një instrument ose një sport të ri. Ne ndjekim veprimet e të tjerëve kur jemi duke udhëtuar jashë shtetit ose kur ndodhemi në një mjedis të panjohur. Ne përdorim imitimin për t’u përshtatur me normat […]